Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników korzystających z serwisu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora, a także zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników, które zostały podane przez nich osobowo i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w serwisie.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu.

§1 Definicje

Serwis – strona internetowa „Bitq.pl” działająca pod adresem https://bitq.pl.
Serwis zewnętrzny – strony internetowe partnerów, dostawców lub odbiorców usług współpracujących z administratorem.
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
Cookies (ciasteczka) – tekstowe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być dane takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i inne, które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.
Przetwarzanie – operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, organizowanie, adaptowanie, analizowanie, ujawnianie i inne.
Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
Profilowanie – wykorzystywanie danych osobowych do analizy lub prognozowania aspektów dotyczących osoby fizycznej, takich jak preferencje, zachowanie, zdrowie, lokalizacja itp.
Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.
Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa danych, które prowadzi do nieuprawnionego dostępu, usunięcia, modyfikacji lub utraty danych osobowych.
Pseudonimizacja – przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać do konkretnej osoby bez dodatkowych informacji.
Anonimizacja – proces uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej poprzez zniszczenie lub nadpisanie danych osobowych.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z Art. 37 RODO, administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W przypadkach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z administratorem.

§3 Rodzaje plików cookies

Cookies wewnętrzne – pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu.
Cookies zewnętrzne – pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Skrypty serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, zostały celowo umieszczone w serwisie za pomocą skryptów i usług udostępnionych i zainstalowanych w serwisie.
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis podczas jednej sesji. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji.

§4 Bezpieczeństwo przechowywania danych

Mechanizmy przechowywania i odczytu plików cookies – Mechanizmy przechowywania, odczytu i wymiany danych pomiędzy plikami cookies zapisanymi na urządzeniu użytkownika a serwisem są realizowane za pomocą wbudowanych mechanizmów przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z urządzenia użytkownika ani danych innych witryn internetowych, które użytkownik odwiedza, w tym danych osobowych lub poufnych informacji. Przeniesienie wirusów, trojanów lub innych szkodliwych programów na urządzenie użytkownika jest praktycznie niemożliwe.
Cookies wewnętrzne – zastosowane przez administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników i nie zawierają skryptów ani treści mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub urządzenia użytkownika.
Cookies zewnętrzne – Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu weryfikacji i wyboru partnerów serwisu pod kątem bezpieczeństwa użytkowników. Administrator współpracuje tylko z znanymi, dużymi partnerami o uznanej reputacji społecznej. Jednakże, administrator nie ma pełnej kontroli nad zawartością plików cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookies, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie skrypty pochodzące od serwisów zewnętrznych, na tyle na ile pozwala to prawo. Lista partnerów jest zawarta w dalszej części Polityki Prywatności.
Kontrola plików cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania i dostępu do plików cookies przez dowolną witrynę internetową.
Informacje dotyczące wyłączania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych są dostępne na stronach dostawców:
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszystkie zapisane do tej pory pliki cookies, korzystając z narzędzi dostępnych na swoim urządzeniu.

Zagrożenia po stronie użytkownika – Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych w plikach cookies. Jednakże, zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym od działań użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszywanie się pod sesję użytkownika lub ich usunięcie w wyniku świadomych lub nieświadomych działań użytkownika, wirusów, trojanów i innych szkodliwych programów, które mogą zainfekować urządzenie użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami, użytkownicy powinni przestrzegać zaleceń dotyczących korzystania z internetu.
Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu do przetwarzania danych osobowych.

§5 Cele wykorzystywania plików Cookie

Poprawa i ułatwienie dostępu do Bitq.pl
Dostosowanie Bitq.pl do potrzeb Użytkowników
Marketing, Remarketing na zewnętrznych stronach
Świadczenie usług reklamowych
Usługi afiliacyjne
Zbieranie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
Świadczenie usług multimedialnych
Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

Świadczenie usług elektronicznych
Komunikacja Administratora z Użytkownikami w kwestiach związanych z Bitq.pl oraz ochrony danych
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone w sposób anonimowy i automatyczny są przetwarzane w następujących celach:

Zbieranie statystyk
Remarketing
Serwowanie reklam dopasowanych do preferencji Użytkowników
Obsługa programów afiliacyjnych
Zapewnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator na Bitq.pl korzysta ze skryptów javascript i komponentów webowych partnerów, którzy mogą umieszczać swoje pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne strony internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych na Bitq.pl, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi multimedialne:
YouTube
Usługi społecznościowe / łączone:
Google+
Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:
Google Adsense
Ari10
Zbieranie statystyk:
Google Analytics
Facebook Analytics for Apps

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

§8 Typy gromadzonych danych

Bitq.pl zbiera dane o Użytkownikach. Część danych jest zbierana w sposób automatyczny i anonimowy, a część danych to dane osobowe świadomie podane przez Użytkowników podczas rejestrowania się do różnych usług oferowanych przez Bitq.pl.

Anonimowe dane zbierane automatycznie:

Adres IP
Typ przeglądarki
Rozdzielczość ekranu
Przybliżona lokalizacja
Otwierane podstrony serwisu
Czas spędzony na danej podstronie serwisu
Rodzaj systemu operacyjnego
Adres poprzedniej podstrony
Adres strony odsyłającej
Język przeglądarki
Prędkość łącza internetowego
Dostawca usług internetowych
Dane demograficzne (wiek, płeć)

Dane zbierane podczas rejestracji:

Imię / nazwisko / pseudonim
Login
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres IP (zbierane automatycznie)
Inne standardowe dane

Dane zbierane podczas zapisu do usługi Newsletter

Imię / nazwisko / pseudonim
Adres e-mail
Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane zbierane podczas dodawania komentarza

Imię i nazwisko / pseudonim
Adres e-mail
Adres www
Adres IP (zbierane automatycznie)

Niektóre dane (bez danych identyfikujących) mogą być przechowywane w plikach cookies. Niektóre dane (bez danych identyfikujących) mogą być przekazywane do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Zasadniczo jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury i usług niezbędnych do funkcjonowania Bitq.pl.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Unię Europejską, chyba że zostaną upublicznione na skutek indywidualnych działań Użytkownika (np. dodanie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane te będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej stronę.
Dane osobowe nie będą używane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowania).
Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) zbierane automatycznie:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być przekazywane poza Unię Europejską.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowania).
Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Bitq.pl zbiera i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej określonych celach
art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawem uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników:

Generalnie, podane dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, w którym Administrator świadczy usługi w ramach Bitq.pl. Dane te są usuwane lub anonimizowane w ciągu do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newslettera, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wymagane jest zachowanie tych danych do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego ich przetwarzania przez Administratora. W takim przypadku, Administrator będzie przechowywał dane, nie dłużej niż przez okres 3 lat od momentu, kiedy Użytkownik poprosił o ich usunięcie, w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulaminu Bitq.pl przez Użytkownika.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) zbierane automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, które nie są danymi osobowymi, są przechowywane przez Administratora dla celów statystycznych Bitq.pl przez nieokreślony czas.

§13 Prawa Użytkowników w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Bitq.pl zbiera i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.
Prawo do poprawiania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz do uzupełniania niepełnych danych osobowych, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.
Prawo do usunięcia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie wniosku złożonego na adres email administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyli Administratorowi, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, i mają prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono dane osobowe, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.
Prawo do niepodlegania decyzji, która jest oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Użytkownikom przysługuje prawo do niepodlegania decyzji, która ma na nich skutki prawne lub w podobny sposób na nich istotnie wpływa, a która jest oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na podstawie wniosku złożonego do Administratora.

§14 Skargi i wnioski

Użytkownicy mają prawo składać skargi, wnioski i inne oświadczenia dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i realizacji ich praw.

Wnioski mogą być przekazane bezpośrednio do Administratora danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@bitq.pl
Administrator ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli Administrator nie podejmie działań w odpowiedzi na wniosek Użytkownika, niezwłocznie informuje Użytkownika o powodach braku działań i o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania z drogi sądowej.

§15 Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Ochrony Prywatności. Użytkownicy o każdych zmianach będą informowani na bieżąco za pośrednictwem strony Bitq.pl. Dodatkowo, o istotnych zmianach Użytkownicy będą informowani mailowo lub poprzez powiadomienie na stronie Bitq.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt na adres: info@bitq.pl