Spadek inflacji w USA i przewidywany wrost wartości bitcoina

USA notuje kolejny miesiąc spadku inflacji – w czerwcu 2023 roku, stopa inflacji wyniosła zaledwie 3%, najniższy poziom od dwóch lat. Czy taka tendencja zahamuje dalsze podnoszenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed)? Czy to będzie miało wpływ na wartość bitcoina?

Bitcoin na tle mapy USA i wskaźnika poziomu inflacji

Inflacja w USA zwalnia tempo

Spadek inflacji o jeden punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego miesiąca, z 4% do 3%, to dobra informacja. Ta tendencja sugeruje, że dotychczasowe działania Fed przynoszą oczekiwane efekty i zbliżają nas do docelowego poziomu inflacji w USA, który wynosi 2%. Mimo to, specjaliści są sceptyczni co do końca cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Głosy ekspertów

Ekonomiści mają podzielone zdania. Brian Coulton z Fitch Ratings ostrzega, że choć spadek inflacji to krok we właściwym kierunku, nadal jest on zaledwie drobną poprawą w obliczu napiętego rynku pracy i silnego wzrostu płac. Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth, jest zdecydowanie bardziej optymistyczny, sugerując, że Fed jest na końcu cyklu podwyżek stóp lub zbliża się do niego. Natomiast Samy Chaar, główna ekonomistka w Lombard Odier, podkreśla, że trzeba patrzeć na USA jako na wiodący wskaźnik tego, co może wydarzyć się w Europie.

Przewidywania dla bitcoina

Jeżeli Fed zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych, mogłoby to pomóc w osiągnięciu docelowej inflacji na poziomie 2%. Jeżeli tak się stanie, bank centralny prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie przez pewien czas, zanim zacznie je obniżać. Taka sytuacja mogłaby zbiegnąć się z tzw. halvingiem w sieci bitcoina, co mogłoby doprowadzić do znaczącego skoku wartości kryptowaluty.

Stan bitcoinów na rynku

Obecnie wartość jednego bitcoina wynosi około 30 320 dolarów amerykańskich. W skali tygodnia kurs spadł o około 1%, a w porównaniu z dniem wczorajszym o podobną wartość. Mimo to, nastroje na rynku są pozytywne.

Bitcoion Fear & Greed Index